Google

Translate blog

onsdag 27 juni 2012

Reinfeldt vill omvandla Europa till ett ”vi och dom” samhälle. Trygghet för medborgarna är betydelselöst. ”Arbetslinjen” i moderaternas tolkning ska gälla i hela Europa.


Som väntat säger Reinfeldt bara det som han anser betydelsefullt och nämner inte något som skulle förbättra för de utan arbete eller de sjuka. Montera ner välfärdssystem till ett minimum är ”arbetslinjens” mantra för Europa, som Reinfeldt stolt försöker förmedla till EU ländernas ledare. ”Se på Sverige!” ropar han ut till Europas ledare. ”Vi är störst bäst och framgångsrikast i att omvandla samhället till ett land där de med arbete är bäst och de utan får skylla sig själva!”

Vi har bra ekonomi och denna ska användas för att öka klyftorna mellan de med och utan arbete. Detta ska ses som vår tids välfärdsamhälle. Detta önskar Reinfeldt ska ske över hela Europa.

De starka och friska som har ett arbete ska gynnas och övriga ska gömmas undan. När det gäller arbetslösa efterhand i fas 3 och då gärna i slavliknande arbetsuppgifter. Arbeten där arbetskamraten med anställning har bra lön medan fas 3 aren - som gör exakt samma uppgift - får en låg a-kassesumma eller försörjningsstöd.

Detta är framtiden för Europa, om Europas ledare lyssnar på Reinfeldt!

Vi kan bara hoppas att Europas ledare är intelligentare än vad Reinfeldt tror och inte lyssnar på honom.

Vi får hoppas att Europas ledare har en mer mänsklig syn på sina invånare och inte har som mål - eller lockas av Reinfeldt att få som mål - att uppdela sitt folk i ”vi och dom” och den vägen minskar levnadsstandarden för sjuka o arbetslösa.

Istället för att arbetslösa får hjälp till arbete lämnas de vind för våg i fas 3 till slut. Inte ska sjuka kastas ut i ingenting om de inte är friska efter ett visst datum. Om detta sker i Europa riskeras stora oroligheter.
Fransmännen ex är personer som inte står med mössa i hand och låter sig behandlas som vi svenskar gör. Likaså har de flesta folk i Europa civilkrage nog att protestera om de får det sämre. 
Varför det inte skett i Sverige är på grund av att de arbetslösa skolats in i underkastelse av arbetsförmedlingen, innan de hamnat i fas 3 där de ”är nöjda o belåtna” enligt den undersökning arbetsförmedlingen gjorde i fjol. Fan tro’t!

Bra finanser i ett land ska användas till att hjälpa de svaga till ett bättre liv, inte till att utdelas till de som redan är friska och har ett arbete. Fördelning av löner är ett fackligt uppdrag och ska inte gå genom statens segregation av skatt och värdering av människor.

Reinfeldt värld slutar det med katastrof likt det gör förr eller senare i alla länder där man sorterar människor i fack.