Google

Translate blog

lördag 30 juni 2012

Integrationsministern spär på fördomar mot arbetslösa utan grund i verkligheten


Citat från länk. ”integrationsminister Erik Ullenhag (FP) ett utspel om att nyanlända invandrare ska få sänkt ersättning om de inte vill flytta för att ta jobb de erbjuds. Oj, tänkte nog de flesta. Vägrar invandrare flytta när de blir erbjudna jobb? Bra att integrationsministern gör något åt det”. Slut citat.

Vi vet alla att regeringen regerar genom att ha fått mandat för sin spridning av fördomar mot sjuka o arbetslösa som lata som bara vill uppbära ersättning och inte söka arbete.

Nu ger man sig på invandrare ett tacksamt objekt då de vet att många svenskar vill ha mindre invandring och då blir dessa en bra källa att sprida ytterligare fördomar mot och bekräfta mångas fördomar mot med syfte att den vägen behålla makten i arbetslinjens namn.

Att människor ska flytta dit arbetena finns som nyanländ invandrare tror jag knappast dessa har något emot. De vill ha arbete. De har ingen anknytning till en viss plats när de kommer hit. Men jobben finns inte.

Därför är denna åtgärd något som är ett slag i luften. Hade det varit på 1960-1980 talet kunde det varit en annan sak. Industrin saknade i många fall arbetare då. Idag saknas ingen.

Tvärtom få svenskar erbjuds arbeten på annan ort om de inte är högutbildade i ett bristyrke och det finns färre o färre bristyrken.

Men invandrare som erbjuds arbete överhuvudtaget är ovanligt och att de söks på andra platser i Sverige än där de anländer är än ovanligare.
Fördomsfulla arbetslinjeförespråkare, läs alliansfantaster i moderaternas tjänst söker alla lösningar idag för att misskreditera alla svenskar eller invandrare som inte har ett avlönat arbete.

Kan då svenska folket ta till sig även denna ovan nämnda fördom som en sanning? Tyvärr finns det en möjlighet för detta.