Google

Translate blog

söndag 1 juli 2012

Barnfattigdom hör till det normala i ”arbetslinjen”


 Som jag tidigare visat så uttalade sig Reinfeldt krasst om att barnfattigdom inte finns i Sverige, bara inkomstskillnader mellan föräldrar med och utan arbete.

 Något Reinfeldt anser måste finnas i ”arbetslinjens” kamp mot bidragslinjen. Barn med föräldrar som är sjuka eller arbetslösa ska inte räknas in i statistiken av barnfattigdom. Utan enbart skillnaderna av inkomsten mellan olika yrkesgrupper av anställda föräldrar eller egenföretagare. Levnadsstandarden för dessa visar att barnfattigdom inte finns i Sverige…

Att sedan undersökningar som denna från UNICEF visar på en fattigdom och att Sverige blivit betydligt sämre i fördelningssynpunkt av levnadsstandard
är något som måste finnas, enligt alliansen, om vi inte ska ha ett bidragssamhälle. Detta är Sverige av idag!

De som hamnat utanför blir fler och fler och hur de barn kommer att agera som vuxna som lärs in i fattigdom och segregation, får framtiden visa. Ett hårdnande samhälle kommer troligen att bli resultatet av den segregationspolitik som konstruerats de senaste åren.