Google

Translate blog

måndag 2 juli 2012

En jobbsökande som inte får arbete är arbetslös, inget annat.


Detta oberoende om denne är placerad i åtgärd som fas 3 are, praktikanter eller medlemmar i jobb och utvecklingsgarantin fas 1-2.

Studenter som söker arbete, eller vem som helst som sysselsätts utan lön.
Fas 3 are, långtidsarbetslösa i åtgärd (jobb och utvecklingsgarantin) ses inte som arbetslösa.

Att frisera arbetslöshetsstatistiken genom att undanta dessa personer är skamligt!

Vilka som ligger bakom dessa försök till att frisera siffrorna kan var och en nog förstå. Men ska de friseras ska även arbetslöshetsstatistiken före 2006 friseras och jag misstänker att det då inte blir någon positiv skillnad mot arbetslösheten då och nu.

Detta borde media göra som säkert både kan detta och skulle göra detta om det passade medias politiska inriktning. Kanske Aftonbladet borde ta tag i detta. Övriga gör det knappast.

Sedan kan jag inte låta bli att nämna att 36 % av företagen idag inte hittar personer med rätt kompetens mot 17 % förra året.

Likväl finns fas3 are i tiotusental som förvägras utbildning. Hur går det ihop?
Siffrorna kommer från Manpower.

Den enda anledning till att fas3 are inte får utbildas till arbete är troligen en krass människosyn. Att dessa inte är arbetsdugliga.