Google

Translate blog

torsdag 5 juli 2012

Uppfostrad till att inte ställa krav på AF, utan till tystnad, för att inte riskera att mista sin ersättning.


Ovanstående rubrik syftar till att förklara att samma personer i många fall är arbetslösa år efter år. Inga medel finns för att lösa deras arbetslöshet. De är långtidsarbetslösa oberoende av vilka program staten hittar på. Oberoende av alla jobbskatteavdrag eller nystartsjobb och andra bidrag staten hittar på. Anledningen kan utläsas i följande citat:

”Deras chanser att komma med i anställningsflödet försämras allteftersom allt fler arbetsgivare redan bedömt dem. För dem hjälper det inte med ”coachning” och ännu mer intensivt jobbsökande. Den ojämnt fördelade arbetslösheten får sociala konsekvenser som på sikt är långt allvarligare än det ekonomiska produktionsbortfallet. Utsorteringen leder till utslagning och utanförskap”

Detta är den krassa sanningen. Hur det blivit så förstår inget politiskt parti och just därför finns ingen lösning för dessa tusentals människor.

Såvida de inte placeras i skyddat arbete, men en så stor mängd människor i skyddat arbete skulle det inte finnas arbetsuppgifter för. Redan nu har exempelvis inlåsningen av fas 3are börjat krackelera, då det börjat bli brist på arbetsgivare som vill ha dessa. Kanske blir lösningen för dessa fler jobbfabriker av samma slag som den kritiserade.

Vi måste betänka att arbetslösas antal ökat hela tiden sedan moderaterna fick makten med sin ”arbetslinje” Gruppen innehåller alla slags människor äldre o yngre, friska och funktionshindrade. Alla med samma föraktfulla klassificering av anställare i alla organisationer. Klassen är icke önskvärd. Detta oberoende av personens tidigare utbildning eller meriter. Det är den långa arbetslösheten som klassificerat dem till en nolla i anställningsbarhet.

Inget parti har hittills visat sig kapabelt att lösa dilemmat med ickeönskvärda arbetssökande inte heller arbetsförmedlingen har kunnat hjälpa dessa långtidsarbetslösa sedan många år.. Lösningen fanns bakåt i tid.

Den fanns för personen då denne ännu inte klassificerats som värdelös av alla arbetsgivare som gett denne avslag.  Då personen var ny som arbetslös. Men då gick denna som ny arbetslös enbart på jobbsökarkurser och skulle lära sig skriva CV, ibland så privata att säkert många arbetsgivare skrattande lade dem åt sidan omedelbart och detta blev början till en evig långtidsarbetslöshet för många.