Google

Translate blog

fredag 6 juli 2012

En misslyckad ond jobbpolitik


Att anse att de utan arbete ska ha en dålig ekonomi är skandal! Arbetslinjen i moderaternas politik sänkte ersättningarna vid arbetslöshet - istället för att de fick ett avlönat arbete.

Hur kan man då anse att man lyckats med sin politik, om nu inte denna har till syfte att segregera människor i de med arbete och de utan arbete? För att ställa människor som inte får arbete i fas 3 eländets gratisarbete?

Inte ens arbetsförmedlingen anser jobbpolitiken av idag har förbättrat chansen för arbete till de långtidsarbetslösa.

Moderaterna sänkte ersättningen vid arbetslöshet och trodde att människor då automatiskt kunde hitta en arbetsgivare. Löjligt och naivt tänkande, om det varit allvarligt menat.

Men så var det säkert inte. Moderaterna är inte dumma. Anledningen till sänkningarna var säkert att göra skillnad på människor, de med eller utan arbete. Detta visas även av att man genomförde utförsäkringen av sjuka. Sjuka kan inte få arbete och klarar inte ett arbete. Bedömningen av när och om de kan arbeta är läkarens arbete - inte politikers! Om nu inte syftet med utförsäkring är av samma anledning som med sänkt ersättning till arbetslösa. Segregation för ideologiskt syfte. Att visa att människor har olika värde och ska bedömas och leva utefter detta. Och att det i förlängningen ska ge lägre arbetskostnader på hela arbetsmarknaden i framtiden.

Att detta är syftet med arbetslinjen i moderaternas agenda vet vi. Att arbetsförmedlingen dömer ut jobbpolitiken i moderaternas agenda visar att den inte kan fungera och säkert aldrig var menad att fungera, som människor inbillades genom moderaternas falska propaganda.