Google

Translate blog

söndag 8 juli 2012

Moderaternas chefsstrateg/propagandaminister Per Schlingmann försöker få oss att tro på moderaternas politik.


Inte ett ord om långtidsarbetslösa eller utförsäkrade fanns i pamfletten.

Däremot stolthet över att Sverige är det mest individualistiska landet i världen.
Han påtalar hur öppet Sverige är för reformer och förbättringar. Ja, vi vet vad han menar, jobbskatteavdrag som förbättringar och sämre villkor för arbetslösa och utförsäkringar av sjuka som reformer.

Men när han nämner följande, jag citerar: ”När man jämför Sverige med andra länder så kan vi konstatera att vi har en mycket hög tillit till varandra, men också till staten och institutioner”

Här ljuger han öppet! Läs sanningen här:

Artikeln överst som är skriven av Per Schlingmann har så mycket förljugen propaganda att man mår dåligt och får kalla kårar när man läser den utan moderaternas ögon och människosyn. Arkelsten, hans föregångare, ljög friskt om moderaternas historia, men en historia som låg långt tillbaks i tiden och många glömt.

Men hennes efterträdare ljuger om nutidshistoria, historia bara en kort tid bakåt. Det låga förtroendet för ex försäkringskassan finns kvar och likaså utförsäkringen.

Bör man vara stolt över att vara svensk och leva i vårt land, med de värderingar som idag finns av medmänniskor? Svar nej!