Google

Translate blog

måndag 9 juli 2012

Moderaternas skatteförändring för företag ska förenkla skatteplanering.


Citat: ”Viljan att underlätta för småföretagande och entreprenörer har fått regeringen att göra stora förändringar när det gäller skattereglerna.
Faran är dock att det i första hand lett till skatteplanering, där arbetsinkomster blir till bolagsinkomster i stället. Det skriver de båda nationalekonomerna Annette Alstadsaeter och Martin Jacob, som presenterar en ny ESO-rapport”

Men är det inte detta som är meningen? Kanske inte att det ska komma fram i ljuset, men idag är det svårt att regera under en dold agenda.

Här kan finnas en stor inkomstmöjlighet för konsulter igen. Som jag skrev för ett tag sedan, är konsulthysterin ett måste i ett tjänstesamhälle, där all slag möjliga och omöjliga konsulttjänster säljs.

I detta fall kan utbildning ges i hur man skatteplanerar med de nya reglerna.
Kanske detta är en agenda i den så kallade arbetslinjen, att fler ska få arbete genom dessa konsulttjänster.

Smart skatteplanering som ska hålla några år - innan protesterna blir för stora i media - och nya förändringar tvingas fram, som skapar nya arbeten för konsulterna. Arbete med att omskola ekonomiskt ansvariga på små och medelstora företag.

Större företag är alltid steget före i skatteplanering, de har ekonomer som kan regler innan de ibland finns mer än som förslag.