Google

Translate blog

tisdag 10 juli 2012

Varför strejkar inte fas 3are på gator och torg istället för att acceptera att bli utnyttjade som gratis arbetskraft?! Varför finns inget fackförbund för fas 3 folket?!


Underkastade, underkuvade, icke tillräkneliga - så behandlas fas 3 are ute på många av sina platser. De ska helst ha en handledare som kollar att de inte gör något där de får ta eget ansvar.

Vad var felet på beredskapsjobben? Jobb som arbetslösa skulle ta, men med den skillnaden mot fas 3, att man då fick avtalsenlig ersättning eller lön som det heter.

Varför har dagens arbetslösa accepterat att behandlas som mindre intelligenta som behöver handledare och som inte får göra uppgifter av ensamslag på en arbetsplats som fas 3 are?!

Kan anledningen vara att anordnare riskerar sabotage då? Sabotage utfört av fas 3 are som inte har lojalitet mot den arbetsgivare som tagit emot dem gratis och får ersättning för detta?

Är fas 3 en grogrund för samhällsomstörtning? Kanske, antalet fas 3 are ökar och med den usla ersättning dessa får för att arbeta i förhållande till sina arbetskamrater vilka har avtalsenlig lön, gör det att fas 3are inte känner lojalitet mot en arbetsgivare, utan enbart förakt.

Är det så man idag ska se på fas 3 are och dessa ser på anordnarna?
Säkert i de flesta fall. Men var det så beredskapsarbetarna såg på sina arbetsgivare? Tveksamt. Visst fanns föraktet mot beredskapsarbetarna och visst föraktade beredskapsarbetarna arbetsgivaren som inte betalde dem en lön utan lät staten betala denna, för att när beredskapsarbetet tog slut inte bereda personen arbete utan istället ta in en ny beredskapsarbetare.

Men det var ändå inte förödmjukande ekonomisk behandling av den arbetslöse. Detta behandlingssätt kom med jobb och utvecklingsgarantins fas 3.
Att göra långtidsarbetslösa apatiska och medgörliga för att utan protest arbeta gratis och utan att reagera veta att anordnaren får betalt för att ta emot dem för gratisarbete.

Hade inte skolning till apati av arbetsförmedlingen funnits hade ingen människa accepterat att behandlas så ynkligt. Denna fas 3 skulle aldrig fungerat under 1950-1990 talet, då hade det arbetande folket en stolthet även när de förlorat ett arbete.