Google

Translate blog

torsdag 12 juli 2012

Vilka värden ska Moderaternas välfärdsinspektion utgå från?


Varför ska en äldrevårdsinspektion kallas välfärdsinspektion? Troligen för att lura svenska folket till att inspektionen ska kontrollera all slags välfärd.
Inget i uttrycket visar att det enbart handlar om äldres förhållanden på inrättningar.

Vad ska då inspektionen kontrollera? Vilka värden ska anses helt okej och vilka ska inte ses som acceptabla?

Här finns ännu inga riktlinjer. Ska kommunala inrättningar kollas hårdare än privata eller tvärtom? Har inspektionen kommit till för att inte media ska kunna smutskasta privata företag, som ex Carema?

Är det en inspektion som ska skydda privata företag inom äldrevård, så fler privata företag vågar sig in i konkurrensen och därmed tjänar pengar på äldre?

Många frågor men inga svar. Kanske myndigheten enbart ska finnas som en skenorganisation, vilken människor sätter sin tillit till - men som egentligen inte arbetar för det människor tror den ska agera för.
Namnet är misstänkt konstigt valt.

När det gäller koll av äldreboenden etc. finns det redan genom Socialstyrelsens inspektioner. Bara detta gör konstruktionen av en ny organisation med ett missledande namn misstänkt.

Förslaget är i sin helhet egentligen en tillbakagång till kaos. Se följande inlägg: