Google

Translate blog

fredag 13 juli 2012

Folkpartiet flörtar med folks fördomar för att öka sina anhängare.


Visst ska krav på svenskundervisning finnas för invandrare. Men att påstå att de får arbete genom att de lär sig svenska är missledande.

Fas 3 innehåller tusentals personer som har svensk bakgrund sedan hedenhös dagar - men inte får de arbete.

Vad förslaget går ut på är enbart en flirt med svenska folkets fördomar och den vägen – precis som de lyckades vid valet 2006 - få fler anhängare.

Förslaget är ett sätt att rida på alliansens framgångssuccé, att använda fördomar mot invandrare, sjuka och arbetslösa till sin egen fördel för att få fler röster.

Men vad alliansen inte förstår är att de samtidigt öppnar dörren mer och mer för Sverigedemokraterna, vilket visats genom att de ökar i popularitet.

Skillnaderna mellan alliansens partier och SD minskar procentuellt. Utöver det är skillnaden att SD öppet står för vad de anser medan alliansens partier använder fördomarna utan att vilja diskutera dem, likt merparten av svenskarna gör.

De önskar inte heller diskutera med SD. Troligen för att de då skulle försäga sig och ses som för lika SD.

Reinfeldt trampade ju i klaveret för inte så länge sedan när han talade om etniska svenskar kontra invandrare i arbetslöshetsfrågan. Här fick han applåder av SD men kritik i media.

Så fördomar kan ge resultat, positiva resultat, i valkretsen men får inte diskuteras, utan ska bara konkret sägas utan att diskuteras. Detta har alliansen varit mycket lyckade med i frågor som rör sjuka och arbetslösa, vilka ses som enbart bidragstagare och som sådana parias som ska bestraffas ekonomiskt och göras apatiska i fas 3 om de inte hittar en arbetsgivare.