Google

Translate blog

lördag 14 juli 2012

Staten behöver låna mer. En självklarhet om ett femte jobbskatteavdrag går före allt annat vid budgeten 2013.


Detta då skatterna sänkts inte bara genom krogmomsen utan även genom fyra (4) jobbskatteavdrag!

Allt i syfte för att det inte ska finnas pengar till förbättringar för sjuka och arbetslösa vid ett eventuellt regeringsskifte 2014.

För att infria löftet av ett femte jobbskatteavdrag i ”arbetslinjens” stigmatiseringssyfte, behövs pengar och indragning av offentliga kostnader och då man just nu kanske inte vågar spara på vård, skola och arbetslösas överlevnad måsta man låna.

Vid valkampanjen 2014 kommer alliansen att skrika ut avskyn mot att ge arbetslösa högre ersättning, inte ens basbeloppet får höjas. Och då svenska folket är fördomsfulla kommer det att ge resultat. ”Ta ett jobb” anser många en arbetslös ska göra. Visst och det får arbetslösa också, när de varit arbetslösa länge. Fas 3 jobb - men utan lön.

Men skriket från fördomsfulla svenskar borde istället vara hjälp arbetslösa få ett betalt arbete!

Men detta har aldrig hörts. Många tror att arbete ger inkomst men icke idag, fas 3 jobb - som kallas sysselsättning - ger noll till den som arbetar men 5000 kr skattefritt till arbetsgivaren!

Men så uppstår frågan vem ska betala för det femte jobbskatteavdraget då staten redan nu måste låna mer för att kunna hålla uppe de 4 första jobbskatteavdragen.