Google

Translate blog

söndag 15 juli 2012

Låt Euron falla!


Eurosamarbetet har inte varit lyckat och är ett stort finansiellt experiment. Säkert har blickarna vid bildandet varit på USA, där alla stater har en gemensam valuta, dollarn.

Men Europa är en gammal världsdel med en skiftande kultur i varje land. Detta till skillnad mot USA:s stater vilka bildades ungefär samtidigt av invandrande folk.

De länder i Europa som ställt sig utanför Eurosamarbetet har klarat sig bäst ekonomiskt.

Detta borde vara en anledning till att återgå till varje stats egen valuta igen.

Eu har blivit en överstatlig pakt vilken skapar lagar som ska delas av alla medlemsstater och detta är även det något som aldrig kan hålla. Det går inte att bilda ett enda land av Europa. Eu bör inte finnas i sin nuvarande form, där en gemensam valuta styr och kontrollerar länders inhemska finansiella politik.

Att göra länder beroende av alla andra länder skapar problem, när ett land faller kan alla andra också falla.

Även utan Euron kan länder falla till ruinens brant, men det drar inte alla andra med sig.