Google

Translate blog

måndag 16 juli 2012

Att kvotera in efter kön eller andra urval utöver kompetens är förödmjukande för den som drabbas.


Kompetens ska råda vid urval. Däremot ska diskriminering förbjudas.
Ålder, kön eller andra kriterier ska aldrig vara urvalet, enbart kompetensurval.

Diskrimineringsregler ska vara knivskarpa. Att kvotera är att diskriminera.
Den med bättre meriter eller som bättre passar in utesluts på grund av att denne har fel kön.

Hur känns det för den som kvoteras in, som vet att denne fått befattningen utifrån sitt kön eller annat utöver kompetens?

Förödmjukande självklart. Diskriminering ska i alla sammanhang förbjudas då det är höjden av fegt handlande och förödmjukande för alla!