Google

Translate blog

torsdag 19 juli 2012

Många saknar fas 3 plats. Tack ni som vägrar ta emot slavar.


Ca 20 % av de som hamnat i fas 3 har inte arbetsförmedlingen lyckats hitta en fas 3 plats för. Anledningen är att antalet fas 3 medlemmar ökar samtidigt som att färre arbetsgivare tar emot gratis arbetskraft.

Detta är ett sundhetstecken. Fastän arbetsgivare kan få gratis arbetskraft och 5000 kr i bidrag för att emot personen, blir antalet som vill detta färre. Det visar att arbetsgivaren, kanske med stöd av sina anställda, inte vill medverka till att utnyttja människors utanförskap.

Samtidigt slipper de som inte kan beredas en plats, förödmjukelsen av att arbeta gratis för någon arbetsgivare och se sina arbetskamrater få full lön medan denne själv inte får någon lön alls.

Sundhetens tecken visar sig överraskande även i vissa kommuner, där man anställer fas 3 are så de kommer ur fasen. Exempelvis Malmö och Göteborgs kommuner.

Sedan finns motsatsen av kommuner, som Trollhättan m.fl. där man kallt utnyttjar fas 3 are fullt ut som arbetskraft och inkomst.