Google

Translate blog

fredag 20 juli 2012

Folkhemmet är nedmonteringsmål för moderaterna.


De som lever i verkligheten och får se verklighetens ansikte är bland annat präster och diakoner.

Här uttalar sig en präst om Sverige av idag och de personer han möter, vilka är avantgardet av de som inte får höra till samhällets priviligerade.
Antalet ökar dag för dag med utförsäkringar av sjuka. Gratisarbetande fas 3 are och dubbelarbetande fattiga med lön som är en skam.

Att läsa medföljande artikel borde ge en aha upplevelse för många som inte ser verkligheten för alla jobbskatteavdrag och vilka fått itutat sig fördomar mot sjuka o arbetslösa, sedan moderaterna fått makten i Sverige 2006.

Tecknen finns överallt på segregation och förakt. Se dem!

Då först förstår man vad som sker. Vad som skett - men inte varför.

Kan svaret vara att medelklassen inte kan se att det finns andra människor i samhället med samma behov och hopp på livet som de har?

Är individualismen till ondo i vår tid? I så måtto att den gett människan möjlighet i modern tid att inte behöva bry sig om något eller någon mer än sig själv i nuet?