Google

Translate blog

lördag 21 juli 2012

Bidragsfuskande företag mindre allvarligt än bidragsfuskande privatpersoner i alliansens Sverige.


Att få in pengar för fas 3are genom att uppge felaktiga upplysningar är inte så allvarligt. Men om privatpersoner inte fyllt i eller anmält förändringar på en blankett kallas det bidragsbedrägeri och är åtalbart!

Det är skillnad på människor beroende på deras ställning i samhället.

Arbetsförmedlingen stoppar oseriösa anordnare om de får påpekat att de inte följer de lagar som finns för att ha fått sina anordnarbidrag för fas 3are.
Men någon återbetalning av bidragen behöver dessa fas 3 anordnare inte göra.

Som det står i artikeln, en privatperson kan straffas hårdare än ett företag som tar emot 50 000 kr på felaktiga grunder.

Varför det blivit så är svårt att förstå. Kanske det alltid varit så. Det är lättare att sätta dit privatpersoner än företag. Är detta den enkla förklaringen?