Google

Translate blog

söndag 22 juli 2012

Har inte föräldrarna arbete räknas familjen inte i Reinfeldts arbetslinje.


Det skrivs i denna artikeln om hur mycket sämre det blivit för låginkomsttagare som är ensamföräldrar. Men hur mycket sämre det blivit för arbetslösa eller sjuka ensamföräldrar nämns inte.

Reinfeldts arbetslinje har dramatiskt försämrat arbetslösa föräldrars möjligheter till att ge sina barn en barndom som inte får barnet att präglas till en vuxen utan förtroende för samhället.

Förändringen har enligt artikeln som citerar försäkringskassan, varit dramatisk de senaste fem åren. Dramatisk försämring. Då nämns låginkomsttagare men inte arbetslösa och utförsäkrade av försäkringskassan.

Arbetslinjen är enbart ett mantra för samhällsförändring, inte - som många tror - en satsning på att fler ska få arbete.

Fler är inte i arbete nu än 2006. Men fler har stigmatiserats och ska ses som värdelösa och som sådana utförsäkras och många sätts i slutstation fas 3 - som nu heter SS-fasen/Sysselsättningsfasen.