Google

Translate blog

måndag 23 juli 2012

Att deltagareantalet i fas 3 ökar visar på att arbetsmarknadspolitiken har misslyckats totalt och att fas 3 är en del av detta totala fiasko.


Ingen reagerar längre på fas 3. Media får ingen respons.
För ett år sedan var riksdagen överens om att stoppa eländet. Regeringen sa nej och enda förändringen blev korta kurser till de i fas 3 som då garanterat hade en arbetsgivare. Namnförändring till SS-fasen/sysselsättningsfasen.

I en undersökning påstod ca 80 % av deltagarna i fas 3 att de var nöjda med placering i åtgärden. Detta fick luften att gå ur debatten. Varför reagera på usel ersättning ekonomiskt för dessa då de är nöjda med sin situation?

Det är ologiskt och fas 3 har nu fler deltagare/arbetstagare än de tre största svenska företagen har tillsammans. Hur stort ska fas 3 tillåtas bli?

Att fas 3 ännu finns kvar är till viss del självförvållat av deltagarna själva då majoriteten ansåg sig nöjda med situationen enligt undersökningen.

Men vi såg för ett tag sedan i SVT , s  uppdrag granskning (11 juli)  att frågeställningen till dem inte var om de var nöjda med fas 3 och placeringen utan om de var nöjda med arbetsförmedlingens insatser för dem.

Självklart skulle frågan varit enbart om de var böjda med fas 3 och att placeras i denna åtgärd med allt vad det innebär om svaret på om de var nöjda med fas 3 skulle tolkats som om de nöjda med sin placering.. Nu missuppfattade garanterat många (kanske alla) frågan och svarade på annat än just fas 3 placeringen vilken av någon anledning tolkades in i svaret som om ca 80%  av dessa  nöjda med sin plats i åtgärden