Google

Translate blog

fredag 27 juli 2012

Förändring av fas 3 på väg, hoppades säkert många anordnare.


Hillevi Engström reagerade över jämförelsen mellan fas 3 och slavarbete och uppmanade Hillevi Larsson (S):


– Ring polisen, gärna på larmnumret 112, om du verkligen stöter på slavarbete. Det är väldigt starka ord.


Hillevi Larsson svarade att slavarbete är den beskrivning som många fas 3 deltagare själva använder. Orsaken är att de tvingas jobba för låg ersättning eller socialbidrag.


Med andra ord anser Hillevi Engström att det inte är slavarbete om någon form av ersättning betalas ut. Om det sedan är försörjningsstöd eller låg a-kassa är betydelselöst. Att sedan samma arbetsuppgifter görs av avtalsenligt betalda anställda ser hon inte heller som negativt. Inte heller anser hon känslolivet för de som deltar i fas 3 är värt något. De ska tiga, kan man mellan raderna läsa att hon menar, då de inte har något att säga till om.


Peter Persson (S) påpekade att fas 3 är en guldgruva för en del privata företag. Det föranledde Hillevi Engström att säga att Arbetsförmedlingen ska komma med ett förslag om ändringar i anordnarbidraget, det vill säga de 5000 kronor i månaden som anordnarna får för varje deltagare i fas 3.


Det har tidigare diskuterats om att höja anordnarbidraget till 7000 kr i månaden för de som anordnar en plats för en fas 3 are och det är väl summan på detta stöd som många ansåg skulle bli arbetsförmedlingens förslag. Troligen till högre nivå. 


Fas 3 aren, som jag likväl önskar kalla slavarbetare, skulle inte få några förbättringar enbart försämringar per automatik genom att ersättningen även fortsättningsvis ska  urholkas genom inflation och prishöjningar i samhället. Ingen basbeloppshöjning här inte.


Så slutade troligen årets diskussion om fas 3. Kan en ny diskussion komma om ytterligare ett år? Det beror på media och oppositionen. Årets förändring var vad många trodde  anordnarbidragets storlek, inget annat.
Men så blev det inte. Arbetsförmedlingen kom inte med några nya förslag angående anordnarbidragets storlek eller andra förslag.

Att följa det politiska beslutet i riksdagen 2011 om stopp för fler anvisade till fas 3 besvarades inte av arbetsmarknadsministern. Detta nämndes inte med ett ord av henne så demokratiska beslut gäller inte i moderaternas Sverige