Google

Translate blog

söndag 29 juli 2012

Nya lagar har kommit. Vad ska slå mot de arbetslösa nu?


”I lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor tas bestämmelserna om medverkan av nämndemän i kammarrätterna bort. Ändringarna innebär att nämndemän inte längre kommer att medverka när kammarrätterna avgör mål om arbetslöshetsersättning, mål om medlemskap, mål om medlemsavgifter eller mål om särskild uttaxering.
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2012.” Slut citat.
Kan detta innebära att en hårdare syn ska gälla, då nämndemän ansetts gå mer på känsla än på lagparagrafer?
Troligen, för nu blir det enbart jurister och paragrafryttare som beslutar och då tas inte hänsyn till människan utan till lagen och vad denna säger, oberoende av hur det drabbar den enskilda.

Det lilla och empatiska tas bort. Man får en tuff, hård paragraftolkning, lik den försäkringskassans handläggare gör mot sjuka.

Hårdheten tilltar och hål täpps till när moderaternas ideologi/arbetslinjens fula ansikte visar upp sig.