Google

Translate blog

tisdag 31 juli 2012

Sjukförsäkringen skärps ytterligare.


Nu ska det bli nästintill omöjligt att få sjukpenning vid värk, oro, sömnproblem eller andra tillstånd som enbart grundar sig på den sjukes upplevelser där upplevelsen inte kan mätas konkret av apparatur eller ses tydligt.

Läkare ska även mycket noggrant kunna beskriva hur ett tillstånd är och vilka symtom som mätts och kan bevisas konkret genom mätapparatur.

Patienten kan vara hur sjuk som helst men ändå, genom de nya reglerna, vägras sjukpenning om inte läkaren genom mätningar och konkreta bevis kan visa på tillståndet.

 Ex en amputerad arm kan ju ses som ett handikapp men värk i en arm utan synligt tillstånd bedöms som att det inte är smärta utan som att personen är helt arbetsför.
Moderaternas arbetslinje fortsätter krossa människor genom att fortsätta nonchalera människors sjukdom och smärtupplevelser.

Vi är snart där vi en gång var. Det finns bara arbetsföra människor eller dödssjuka, däremellan finns bara slöhet.

Så ansågs det en gång, och så fick människor som inte klarade av att arbeta självdö av svält och oro.