Google

Translate blog

torsdag 2 augusti 2012

Svenska folkets gemensamma tillgångar skänks bort av Moderaterna av ideologiska skäl.


Att få makten i ett land ska också vara ansvarsfullt. Det ska inte få arbetas utefter en ideologi där det gemensamma slarvas bort eller kapital missbrukas.

Moderaterna har nedmonterat välfärdssamhället i en tid det finns pengar i Sverige. Bara detta att de infört jobbskatteavdrag på bekostnad av långtidsarbetslösa, bl.a. med idiotsatsningen fas 3, skulle gjort att svenskar i gemen borde sagt nej till denna politik av misshushållning av resurser, ekonomiska som mänskliga.

Men när man privatiserar och säljer ut statliga företag som gett en inkomst till staten så att denna kunnat förbättra för sjuka, skola och arbetspolitiken, då går skam på torra land!

Nu anmäls vår regim till konstitutionsutskottet, men då det görs av en vänsterpartist kommer det fördomsfulla svenska folket att se det som vänsterpropaganda och inte bry sig om bakgrunden av anmälan.

Men som det står och tyvärr få idag bryr sig om. 
Jag citerar Siv Holma (V) ”Regeringen ska förvalta statens egendom på bästa sätt, och enligt lagen om statsbudget ha god hushållning och ekonomisk effektivitet. I det här fallet ser det ut som att man i princip har skänkt bort en del av Bilprovningen till ett bolag som inte ens kommer att betala hela sin skatt i Sverige. Regeringen kan inte göra sig av med gemensam egendom till vilket pris som helst.”

Mer behöver inte sägas mer än att vi har en regim som regerar tack vare att de lovat och genomfört skatteavdrag för merparten av svenskarna i fyra omgångar och lovat ett femte. I alla tider har människor avskytt skatter, så att sänka dessa är en garanti för popularitet.

 Att sedan arbetslöshet etc. inte blivit annat än sämre det bryr sig få om så en moderatregim kan göra vad den vill med svenska folkets tillgångar, ingen eller få bryr sig så länge de bara fortsätter att sänka skatten för majoriteten av svenskar.

Men den dag svenskarna reagerar då blir det försent, då finns inga pengar för att förbättra för sjuka eller arbetslösa och då vågar hellre inget parti öka skatten igen, för det skulle innebära en garanterad valförlust. 

Skatt är det viktigaste många människor har i huvudet, inkomst med låg skatt för majoriteten.