Google

Translate blog

lördag 4 augusti 2012

Snart är det frivilligt - likt det är i USA - om man ska bry sig om arbetslösa och sjuka människor.


I Sverige av idag har vi en socialtjänst som har börjat hänvisa behövande till kyrkan och andra frivilligorganisationer för att den hjälpsökande ska få medel för sin överlevnad.

Moderaternas ”arbetslinje” är stenhård mot de som inte kan arbeta!
De som är inne i försörjningsstöd sedan länge vet hur tufft det är och de är apatiska idag.

De nya som behöver hjälp chockas av socialsekreterares anmodan att de ingen hjälp får om nu inte kyrkan eller andra välgörenhetsorganisationer ger denna.

De nyfattiga har nämligen uppfattningen av att vi - likt innan moderaternas makttillträde - fortfarande lever i ett folkhem där man får hjälp om man så behöver.

Chocken är svår när de upptäcker att vi idag inte har ett folkhem utan ett segregationshem, där de som inte passar in i ”arbetslinjen” stenhårt förödmjukas och kastas ut av alliansens människosyn som nu genomsyrar Sverige.