Google

Translate blog

onsdag 8 augusti 2012

Ett enda borgerligt parti gör det lättare att få bort alliansen.


Då alliansen idag agerar som ett enda moderatparti ser jag ingen mening med att ha tre andra partier i denna allians.

De är ju bara ja-sägare till moderaternas ideologi. Det syns ju även då moderaterna idag - till skillnad mot förr - är ett stort parti. Förr var både folkpartiet och centern större än moderaterna eller ungefär lika stora.

Ett enda borgerligt parti skulle även få de såkallade rödgröna att gå samman till ett parti. Man skulle här också få konstruera ett parti genom att ge och ta ur sin ideologi. Detta skulle vid bildandets färdigställande få det lättare att få bort den borgerliga alliansen.
Vad de rödgröna skulle kalla sig är en öppen fråga.

Men alliansen (begreppet) kommer bland annat ur begrepp om pakt från andra världskriget och varför då inte kalla de rödgröna för de allierade vilket även det är ett begrepp från andra världskriget.

Det är ju en politisk kamp i Sverige om människovärdet likt det var under andra världskriget. med våld och misstänksamhet mot judar m.fl.

Idag med misstänksamhet och segregation av långtidsarbetslösa och sjuka.

Ska segregationen fortsätta genom alliansen även om de blir ett enda borgerligt parti eller ska de rödgröna, som kanske kan kallas de allierade efter 2018 års val, kunna stoppa stigmatiseringen?