Google

Translate blog

torsdag 9 augusti 2012

När kommer förslaget att stoppa läkare utan gränser? Nu när Yrkesutbildade Frivilligarbetare ska stoppas från att arbeta inom sitt yrke i Sverige


En legitimerad sjuksköterska hindras från att hjälpa till på sin fritid vid större engagemang m.m. genom Röda Korset. Likaså hindras övriga legitimerade grupper av människor att - på frivillig basis på sin fritid och ideellt arbete - göra tjänst inom organisationer som hjälper medmänniskor.

Ingen socialsekretare får arbeta på härbärgen för hemlösa eller soppkök - då de där kan ge råd till utslagna.

Ingen läkare får ge hjälp inom ideella organisationer - om inte lön tas ut och journaler förs.

Ingen terapeut får arbeta på sin fritid för BRIS och jourhavande medmänniska - om de inte har betalt.

Inom gebit som dessa ska istället ickeutbildade göra sina insatser. Legitimerat folk kan för mycket för att arbeta inom dessa områden om de arbetar med sitt ordinarie yrke och då kan, vad jag förstår, risken finnas att de ger stöd till människor och hjälp till de som ingen hjälp ska få.

Utförsäkrade riskerar att få råd och hjälp utanför myndigheternas byggnader, arbetslösa tips om hjälp av legitimerade utanför socialbyrå och arbetsförmedling eller försäkringskassa. Sjuka hjälp utanför vårdcentraler.

Socialstyrelsen vill se noviser som frivilligarbetare. Sjuksköterskor exempelvis får som frivilligarbetare på sin fritid arbeta med vad som helst - bara det inte är vårdande och bandageomläggning etc.

Låter det sjukt? Ja, det är sjukt! Likt allt som ingår i flumbegreppet ”arbetslinjen” vilken säkert ska ingå i detta beslut.

I förlängningen, om det inte redan är menat så, får inte en sjukvårdanställd hjälpa till vid en olycksplats om denne gör det på sin fritid och frivilligt. Likaså får inte en polis ingripa vid brott om det sker på dennes fritid.

Det enda dessa personer kan göra och får göra då är att ringa larmnumret så personer i tjänst kommer.

Däremot får självfallet sjuksköterskan ingripa vid brott på sin fritid och polisen hjälpa till att plåstra om vid en olycka.

Rena Grönköping - som mycket annat i Moderaternas Sverige.