Google

Translate blog

söndag 12 augusti 2012

Nämndemän och arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslinjen (segregationslinjen) skärps.


Arbetslinjen ska fortsatt förstärkas sägs det i broschyren: Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2012 - vilken kan beställas på: http://www.regeringen.se

I detta fall får inte nämndemän finnas i kammarrätten när rätterna avgör mål om arbetslöshetsförsäkring, mål om medlemskap, mål om medlemsavgifter eller mål om särskild uttaxering.

Säkert beror det på att fall ska behandlas utan att nämndemäns kunskaper om hur verkligheten ser ut ska beaktas.

Istället ska det vara konkreta bedömningar utan medkänsla med den drabbade enligt kalla paragrafer och lagtexter.

Genom detta kommer troligen än fler att hamna utanför a-kasseersättning och det är detta som menas i detta fall i betydelsen av att arbetslinjen skärps.

Jag anser det fel. 

Men säkert ser många det ännu som positivt att fler och fler av en ökande massa av arbetslösa får det sämre ekonomiskt, i ett samhälle där det inte finns arbete för alla och inte heller utbildning tillgänglig för de som behöver en utbildning till de jobb där det fattas folk - utan här importeras istället folk till dessa befattningar. EU har fri rörlighet på arbetsmarknaden som vi sett exempel på. Men då arbetslösheten i Europa i många länder är högre än här kan svenskar inte lika enkelt få arbete utomlands som EU-medborgare kan här.

Rena Grönköpings veckoblad igen…