Google

Translate blog

tisdag 14 augusti 2012

EU och en gemensam valuta. Visionen som blev en illusion.


Som vi kan läsa här blir priset för att bevara Euron, visionen om en gemensam valuta, högre och långvarig arbetslöshet följer i spåren. Euron är en illusion om något som i verkligheten inte fungerar. Den snedvrider konkurrensen mellan medlemsländerna och för att det ska finnas en möjlighet till att det ska fungera måste bildandet av Europas Förenta Stater ske.

Detta är, som man kan läsa här, på väg utan att medborgarna i Europa förstår det och kanske inte ska oroas för det.

Citerar: ”redan i december ska det fattas beslut om ett mycket långtgående samarbete på fyra nya områden för att få den monetära unionen att fungera - resultatet kan bli ett Europas förenta stater”

Citerar vidare: ” Det gäller en bank­union, en fiskal och ekonomisk-politisk union, samt en demokratisk union. Färdplanen för en hållbar euro är mer omfattande än vad som framkommit. Dokumentet är skrivet på ett sätt som om det handlar om att stadga upp valutasamarbetet, men i praktiken handlar det om att helt enkelt ta steg mot en politisk union och ett federalt Europa.”

Är det priset vi måste betala för att få Euron att eventuellt fungera som en gemensam valuta? Det är nämligen ingen garanti att så sker, även efter de omfattande ändringar som kommer i december.

Om det inte fungerar har vi kanske i en framtid ett Europa som blir den fattigaste kontinenten med stor arbetslöshet och en segregation av befolkning i de rika med arbete och de mycket fattiga utan arbete.

Är det så vi vill ha det eller är lösningen den ingen diskuterar, en nedläggning av Euron och EU?

Som jag skrev ovan, EU och Euron var en vision som nu kan ses som en illusion.