Google

Translate blog

torsdag 16 augusti 2012

I Sverige får enbart 4431 psykpatienter finnas inne för sluten vård i taget.


Det blir mindre och mindre platser i vårt moderatstyrda land för psykiskt sjuka. De ska helst bo hemma och få vård i öppenvården, oberoende av hur de mår.

Om någon med svåra psykiska problem bör få vårdplats måste någon som bedöms mindre dålig skrivas ut, då fler än ovanstående antal platser inte  finns.

Det är samma ideologi som att sjuka - enligt moderaternautförsäkras, om de är sjuka längre tid än moderaterna anser rimligt.

Sverige minskar genom denna åtgärd sjuktalet i Sverige och svenska folket verkar statistiskt friskare än de faktiskt är.

Vi får psykiskt instabila ute i samhället med allt vad det innebär av faror för allmänheten, barn m.fl.

Samtidigt kanske det är en uträkning i det hela i ”arbetslinjens” flum. Ju fler psyksjuka, som förr ansågs behöva vård på avdelning, nu istället skrivs ut på grund av platsbrist, desto fler tar sitt liv och färre personer är då sjuka eller utan arbete.

Samma ideologi som att utförsäkra sjuka på grund av att de enligt moderaterna varit sjuka för länge, och i denna utförsäkrade grupp är även självmord vanliga, vilket vi läst mycket om sedan moderaterna kom till makten och kastade ut människor ur sjukförsäkringen om de varit försäkrade för länge.

Genom denna åtgärd minskas sjuktalet och vissa försvinner för alltid till graven genom att de knäckts och ingen annan utväg ser. Att sedan vissa utförsäkrade återkommer till sjukskrivning då ingen arbetsförmedling i världen kan hitta ett arbete till personer utan arbetsförmåga och att vissa psykpatienter isolerar sig i sin bostad eller blir uteliggare istället för att ta sitt liv eller återkomma till sluten men troligast öppen psykvård - är en annan historia.