Google

Translate blog

fredag 17 augusti 2012

Sahlin var socialdemokraternas olycka, inte Juholt. Osolidaritet var hennes kännetecken.


Solidaritet var ledstjärnan och möjligheten att förändra som var det första som fackföreningsrörelsen och socialdemokratiska partiet var noga med att uppföra. Hade detta misslyckats hade vi aldrig lyckats bygga upp det välfärdssamhälle där alla skulle ses som lika mycket värda. Där en rejäl pension skulle avsluta yrkeslivet. Där sjuka och arbetslösa skulle ha en ordentlig ersättning så de inte skulle lida ekonomsikt utöver nesan av arbetslöshet eller sjukdomsbekymmer.

Detta förändrade Reinfeldt med sin flumlinje ”arbetslinjen”

Men när socialdemokraterna fick Sahlin som partiledare, ca 10 år efter det att hon hade kunnat bli en bra och rätt ledare, fick partiet problem. Hennes tid var ute, tidsandan hade en gång varit rätt för att hon skulle leda partiet, men nu var den totalt fel.

Själv visade hon efter sin avslutning sin olämplighet genom att inte använda det viktigaste för att ett parti ska fungera, solidaritet och stöd, till sin efterföljare Juholt.
Resultatet av detta kan till viss del ha resulterat i det kaos partiet sedan fick med en partiledare som media på alla sätt försökte misskreditera. Sahlin hade fräckheten att öppet säga att hon i detta skede kände skadeglädje.


Juholt offrades genom den mediaförföljelse och osolidaritet som visades inom partiledning och även av den förre partiledaren.

Vi kan bara hoppas att vi slipper denna sandlådelek och det omogna beteende som visades under denna tid i framtiden. Alliansen tjänade självfallet på det och sitter därför fast på regeringsmakten, minst fram till 2014.

 De har ju helt mist respekten för socialdemokraterna och de rödgröna. Detta såg vi genom att riksdagens majoritetsbeslut att stoppa fas 3 nonchalerades totalt, man ansåg att detta skulle glömmas efter hand och tyvärr blev det så.

Vi kan bara hoppas att Löfven ska lyckas återupprätta solidaritet inom partiet och sätta skutan på rätt kurs igen. Han kommer från rätt bakgrund för arbetet och bör vara rätt person så långt vi nu sett.