Google

Translate blog

lördag 18 augusti 2012

Engströms nya konstiga uttalande. Var finns verkligheten i detta?


Citat: ”Den demografiska utvecklingen, där allt färre kommer att behöva försörja allt fler, ställer också höga krav på en mer öppen och flexibel arbetsmarknad, där alla ges möjlighet att delta oavsett bakgrund. Det betyder dock inte att arbete ska få utföras under vilka förutsättningar som helst”.  

Importera arbetare genom fri rörlighet - fastän vi har hög arbetslöshet i Sverige.
Sälja ut lönsamma statliga företag och sänka skatterna för stora grupper - fast man tror sig se att fler får försörjas av färre. Låta en arbetsmarknad som fas 3 konstrueras innebär väl ändå motsatsen till uttalandet - att arbete inte ska utföras under vilka förutsättningar som helst - såvida hon inte anser att det är skillnad på folk och fä och att vissa ska arbeta med låg ersättning och andra med avtalsenlig lön för exakt samma uppgifter.

Detta är vad Engström förespråkar.
Borde vi inte först se till att exempelvis alla i jobb och utvecklingsgarantin fas1-3 försvinner genom att de får arbete - innan vi tillåter fri arbetskraftsinvandring?

Visst, det skulle stoppa svenskars fria rörlighet också. Men det är mindre viktigt då den svenska rörligheten i ett arbetslöshetens EU inte fått arbetslösheten att gå ner i Sverige.
Sveriges regering ska i första hand garantera att svenska folket har ett arbete

De som är friska - inte de som anses lämpliga att utförsäkra . Sjukdom går inte efter almanackan utan styrs av andra krafter. Därför ska ingen utförsäkring existera och ingen sjuk arbeta, de ska i första hand få hjälp att klara sina egna hemsysslor, om de inte klarar dessa.

Engströms uttalande i artikeln och i citatet är därför overkliga och enbart underliga i skenet av verkligheten på arbetsmarknaden i vårt land såvida det inte är som jag skrev ovan en politik som skiljer på folk och fä.