Google

Translate blog

söndag 19 augusti 2012

Elbilspremien lockar få - men kanske det är meningen.


Det talas vitt o brett om miljöbilar. Men kostnaden är hög för dessa. Man kan fråga sig varför.

Det går att få ett bidrag på 40,000 kr vid köp av en ny miljöbil, något få har ansökt om och då kostnaden utan bidrag är 300 000 kr är summan försumbar om bilarna ska köpas av merparten av svenska folket.

Det är troligen nästan enbart rika miljöfantaster som kan och vill köpa dessa bilar.

Då kommer frågan om varför dessa bilar kostar som de gör? Min misstanke är att det är lobbyism från oljeindustrin som får priserna att ligga på en hög nivå. Bilindustrin har i många fall även intressen i oljeindustrin. Men om merparten köpte miljöbilar av det slag det handlar om här och oljeindustrin inte brydde sig skulle bilindustrin varit lika lönsam som idag - eller mer. Vilket slag av bilar de tillverkar har för dem ingen betydelse, bara det är lönsamt och ju fler av ett visst slag desto lägre priser.

Varför har då regeringen ett så litet intresse av miljöbilar att bidraget är så lågt som 13 % av nybilspriset?

De lågt avsatta medlen på 200 millioner finns till övervägande del kvar, enbart 96 bidrag har betalats ut.

Misstanken är att då man tillsatte dessa medel förstod man att det inte skulle behövas så stor summa utan att det enbart var en summa som skulle se ut som regeringens goda vilja att stötta dessa bilars inslag i Sverige.

Misstanken är att även regeringen har påverkats av lobbyister från oljeindustrin och att dessa kanske hotat med arbetslöshet för stora grupper om miljöbilar fick för stor marknadsandel i form av elbilar.