Google

Translate blog

måndag 20 augusti 2012

Moderaternas flumlinje arbetslinjen misstros av allt fler.


Men gåtan är varför så många som 26 % ändå stöttar den? Kan svaret vara att det är jobbskatteavdragen som lockar? Det har ju utlovats ett femte och människan är ju egoistisk.

Däremot har Löfven fått socialdemokraternas arbetspolitik att nu ses som bäst av 32 %.
Inte konstigt alls. Hur moderaternas flumlinje arbetslinjen fortfarande kan ses som en arbetslinje som ska ge arbete är ofattbart. Se på fiaskot Jobb och utvecklingsgarantin med slutstationen fas 3, där de som arbetsförmedlingen misslyckats med dumpas. 

Denna fas har ett ökat deltagarantal. I fjol tog riksdagen beslutet att stoppa dumheterna med fas 3. Men moderaterna nonchalerade beslutet och fas 3 ökar i deltagarantal ännu idag - till glädje och nytta för ingen, med eventuellt undantag av Jobbfabriken och de som använder fas 3 are som gratis arbetskraft skolor mfl.

Det enda flumlinjen arbetslinjen (vilkens betydelse var och en kan tolka efter sin egen förförståelse då någon begreppsuttydning ännu inte finns) har lyckats med är att sänka ersättning vid arbetslöshet över en viss tid till 65 % och ge de med anställning med lön fyra jobbskatteavdrag - med löfte om ett femte!

Utförsäkrat kroniskt sjuka från sjukförsäkringen till att i många fall leva på socialbidrag. De som inte orkade denna förödmjukande behandling tar istället i stort antal sina liv.

Inget kan bli sämre i arbetsmarknadshänseende eller mänskligt sett än att vi får ett femte jobbskatteavdrag och därmed segregerar människor än mer ekonomiskt i de som har ett arbete och de som inget har.

OBS: arbetslösa har inte bara låg ersättning, de har inte jobbskatteavdrag när de arbetar i fas 3. Men som lingon på moset ligger även ersättningen fast. Inga basbeloppshöjningar fås likt pensionärer får eller socialbidragstagare, utan istället urholkas ersättningen i förhållande till prishöjningar, avgiftshöjningar och inflation - år för år!

Nej, stoppa flumlinjen arbetslinjen!