Google

Translate blog

onsdag 22 augusti 2012

Man bör skämmas över att vara svensk i moderaternas värld!


Sverige har fortsatt god ekonomi och likväl får inte fas 3arbetare eller långtidsarbetslösa en krona mer - fastän priserna höjts sedan 2006.

Fastän BNP ökat andra kvartalet 2012 med 2,3 % i jämförelse med för ett år sedan, ska inte ett öre av förbättringarna i ekonomin tillfalla arbetslösas arbetslöshetsförsäkring.

Istället ska långtidsarbetslösas ersättning sjunka utefter inflation och pris o avgiftshöjningar år för år…

Borg skulle skämmas om han hade känt en enda person som är långtidsarbetslös bland sina anhöriga.

Men han - likt säkert flertalet moderater i ledningen - har säkert aldrig behövt bekymra sig för pengar eller arbete. Därför kan de inte se att det finns en verklighet utanför deras egen, där människor inte får en chans till arbete, inte får vara sjuka - mer än under en begränsad tid - och efter denna inte kan leva på något sparat kapital - för det finns inte.

Det är en skam att i ett land med bra ekonomi inte bry sig om de arbetslösa!
Målet med politiken är säkert att arbetslösa mer o mer ska tvingas betala med sina ev. sparade medel och när de är slut tvingas få de pengar som saknas av en dålig a-kassa för uppehälle från socialbidrag.

Arbetslöshetsförsäkringen kommer säkert i framtiden att bli tidsbunden, efter ett visst datum fås inget från den.

Detta blir välfärd efter moderaternas modell.

Säkert hade detta redan varit fallet om inte ekonomin i samhället varit så god som den är - idag skulle det varit för provocerande att genomföra reformen.