Google

Translate blog

torsdag 23 augusti 2012

Hänsynslösa politiker konstruerade skammens arbetsmarknad fas 3. En dold agenda bör finnas, annars skulle fas 3 lagts ner för länge sedan.


Fler och fler dras in fas 3 deltagande ungdomar ger  gratis arbetskraft och för detta får anordnarna  bidrag av staten. Konkurrensen på arbetsplatserna har fått fas 3 deltagare till guld värda - om det är starka och friska ungdomar som kan utnyttjas inom restaurang mm.

Citat: ” Men nu växer fas 3 och det måste finnas en tanke från regeringens sida. De kanske inte vill ha riktiga arbeten och en lägre arbetslöshet? Då sätter de nämligen press på arbetsmarknadens parter.”

Jag tvivlar på att det kan få någon effekt av detta slag. Istället har vi permanentat en utanför arbetsmarknad som får till följd att många aldrig kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden så länge fas 3 existerar

Vi får även en permanent arbetsmarknad som är uppbyggd på billig eller gratis - som i fas 3 fallet arbetarklass. Vilken kommer att kollapsa den dag fas 3 äntligen försvinner som arbetskraftsresurs.

Så den dag fas 3 upphör ökar de betalda jobben. Arbetslösheten i sig är ju  hög med den arbetslinje moderaterna styr med. Det enda de kan ursäkta sitt misslyckande med är att försöka övertyga väljarna om att arbetslösheten skulle varit ännu högre utan deras segregationspolitik.

Visst, de har ju konstruerat en ny arbetsmarknad, fas 3 arbetsmarknaden. Men är den av värde för de som deltar - utöver kufiska arbetsgivare? Svar: Knappast!    

Vi har klarat Sveriges ekonomi förr med åtgärder som beredskapsjobb och då förödmjukades varken arbetslösa eller arbetsgivare som tog emot arbetslösa - till skillnad från idag, då privata arbetsgivare som tar emot fas 3:are hemlighålls för att inte få dåligt rykte…