Google

Translate blog

fredag 24 augusti 2012

Den globala uppvärmningen har bekräftats igen.


En ravin har hittats under Antarktis där varmt havsvatten kommer in och detta ses som förklaring till den allt snabbare avsmältningen av isen. En ravin som jag tror uppkommit efter hand under många år.

Varför har då inte isen smält tidigare? Ravinen bör ha funnits i många år. Att likväl avsmältningen kommer och accelererar nu beror självklart på att ravinen förstoras snabbare nu, då det havsvatten som kommer in blivit varmare genom den globala uppvärmningen.

Fyndet bekräftar därför utan tvekan att den globala uppvärmningen accelererar och möjligheten är stor att fler raviner under isen konstrueras just nu och därmed får isen att efterhand smälta än snabbare.

Hur sedan vissa forskare kan få denna upptäckt att ses som att den globala uppvärmningen inte finns är en gåta, men allt går att bevisa med konstruerade teorier av betalda resultat. Om något ska bekräftas som ska misstänkliggöra och som ska skydda miljöfarlig industri.

Men denna artikel är motsatsen även om vissa tolkar den som motsatsen.  Hur är en gåta.