Google

Translate blog

lördag 25 augusti 2012

Skattesänkningar är fel väg för att minska arbetslösheten.


Har någon normalt funtad person förtroende för en regim som tror att jobben kommer med nystartzoner som medel för att minska arbetslösheten?

Zoner dit företag ska flytta för att få skattelindring. Zoner med hög arbetslöshet.
Finns den rätta kompetensen där företaget finns, varför då flytta? Istället är det lämpligare att den arbetslöse flyttar dit företaget finns.

Om ovanstående kufiska idé, se artikel, skulle få genomslag, skulle det enbart innebära två saker. Antingen att arbetslösheten flyttade dit som företag flyttat bort ifrån. 

Alternativt att företag flyttade med personal till de zoner där skatten var lägre, och vid behov sökte nytt folk utanför zonerna, då kompetensen inte fanns i zonen.

Vem skulle tjäna på nystartzoner om de kom till i större skala?

Företag som lätt kan flytta, javisst. Personer boende i zonerna, knappast.       
Vad säger att ett företag anställer i närområdet, om de kan få mer kvalificerad personal att komma till dem från andra platser utanför zonen?

Idén med nystartzoner är lika kufisk som jobb och utvecklingsgarantin.

Ett slag i luften .