Google

Translate blog

söndag 26 augusti 2012

Framtiden redan här, före detta patienter ska vårda sjuka medpatienter.


Detta förekommer redan i Jönköpings läns landsting och är troligen början på ännu en billig arbetskraft. Har dessa före detta patienter en lön? Knappast, isåfall skulle inte vården förbilligas.

Är det fas 3are? Personer som företag får 5000 kr skattefritt i bidrag för av staten om de sysselsätts med arbetsliknade pyssel. Vet inte, någon information om det är fas 3are som varit patienter inom det område de vårdar finns inte.  Men gratis arbetskraft är det säkert.

Omöjligt är det inte heller att andra landsting tar efter och i förlängningen ser det som fas 3 projekt i stor skala i framtiden.

Utvecklingsdirektör Göran Henriks uttalande, han säger så här, ”som samhället ser ut i dag vill ingen betala mer skatt.”

Tyvärr har han rätt. Idag ser människor enbart till regelbundna jobbskatteavdrag och genom dessa har staten och kommuner plus landsting fått mindre inkomster.

Moderaterna låter enbart arbetslösa och pensionärer betala enligt gamla skattesystemet som fanns innan dessa jobbskatteavdrag.  Dessa som inte arbetar ses som ickeönskvärda i moderaternas samhälle och bedöms som lika ointressanta som en skattehöjning eller skatt överhuvudtaget.

Den som har ett arbete ska inte betala skatt för de som inte arbetar, mer än absolut nödvändigt. Skatt ska betalas av de som inte arbetar i första hand, anser moderaterna och så har skattetrycket blivit en självklarhet att minska oberoende av vilka konsekvenser det får för sjuka och andra som står utanför arbetsmarknaden.

Framtiden är med rådande politiskt system säkert att sjuka får vårda sjuka när inte gratisarbetskraften med fas 3are räcker till eller de före detta patienterna med kunskap om en viss sjukdom inte räcker till.

Jag undrar bara hur man fått de före detta patienterna att ställa upp utan lön? Har de inte ett arbete? Får de, om de är sjuka eller arbetslösa, arbeta som medpatient utan att mista sin ersättning?