Google

Translate blog

måndag 27 augusti 2012

Skatteparadisen blir färre, skatteplanering blir ersättningen.Skatteparadisen minskar, fler och fler slutar med banksekretessen när skattemyndigheter önskar få uppgifter om sina medborgares skatteflykt i pengar.

Men säkert kommer skatteparadis alltid att finnas i mindre öriken eller små stater, där det ses mellan fingrarna med skatteflykt och istället ses som lönsamt med kapitalinflöde till bankerna.

Skatteplanering kan i många fall ersätta skatteflykt till stater med ovanstående banksystem. Det kan vara krångligare och kosta en del då det fodrar högre kunskap och experthjälp. Men lönsamheten kan vara mycket god i detta och risken för rättsliga påföljder minimeras i förhållande till skatteflykt, där hotet hela tiden finns att den stat där kapitalet finns plötsligt ändrar sina regler, som nu Schweiz gjort.

I ett land som Sverige där skatt ses som något som i första hand ska betalas av pensionärer och arbetslösa, blir skatt automatiskt något fult.

Företag har alltid skatteplanerat men privatpersoner har tagit skatten som något nödvändigt ont för att välfärdsamhället ska bestå och tryggheten vid sjukdom, pension och arbetslöshet ska finnas.

Men denna syn tog moderaterna definitivt slut på genom sin för Sverige otroliga idé om jobbskatteavdrag, vilket tills nu fått en segregation av svenska folket ekonomiskt att framstå som helt rätt.

Det nya Sverige blev ett kallt och rått samhälle för de som inte fick eller kunde få ett arbete, samtidigt som det blev ett paradis för de med arbete och friska kroppar och som var i rätt ålder om pensionsstrecket!