Google

Translate blog

torsdag 30 augusti 2012

Vi har Sveriges mest kvalificerade personal, anser försäkringskassan…


Citat:Vi har Sveriges mest kvalificerade personal när det gäller att göra en bedömning av arbets­förmåga utifrån de intyg som finns.”

Försäkringskassans försäkringsdirektör Svante Borg säger i dag: Det är en självklarhet att det finns människor som känner sig klämda, maktlösa, av systemet.

Vad säger han egentligen?
Jo, att läkares förmåga att bedöma en persons arbetsförmåga är sämre än en handläggares på försäkringskassan. Är det verkligen sant? NEJ!

Sanningen är att handläggarna har ett regelsystem att följa då det gäller arbetsförmåga och läkaren ett annat.

Läkarens är grundat på medicinsk forskning och vetenskap, handläggarens grundat på propåer från regeringen och politisk ideologi. Det senare regelverket kan självklart handläggarna bättre än läkarkåren. Från dessa regler bedöms arbetsförmågan oberoende av vad vetenskap och läkares erfarenhet säger!

Och då blir det - som även sägs ovan - att vissa känner sig maktlösa. Självfallet! Människor kan inte känna trygghet i ett samhälle grundat på teori och ideologi där läkarvetenskap sätts i andra rummet!

Och så knäcks människor och en del tar livet av sig…

Ideologi går därför före sunt förnuft och vetenskap och ur denna ideologi har regler skapats, vilka försäkringskassans handläggare bedömer utefter, utan en tanke på hur fel det oftast blir.