Google

Translate blog

fredag 31 augusti 2012

Samhällstjänst är mildare för kriminella än för fas 3arna.


De samhällstjänstdömda kriminella klagar på slappheten av deras straff. Medan samhällsdömda fas 3are ofta klagar då deras straff för sin arbetslöshet är betydligt längre i tid räknat och ibland innebär hårda arbeten.

Likheten mellan grupperna är dock att båda inte får någon lön.

Den kriminelle trodde att denne skulle få straffarbete av hårt slag.          

Men nej då, arbete hos ideella föreningar eller kanske rensa rabatter var det som väntade. Överraskningen var stor hos många, men inte av de som anordnade samhällstjänsten, de anser att det inte ska vara hårda arbeten.

Nog kan en fas 3 plats likt en kriminells samhällstjänst ses som likvärdiga?

En bestraffning av samhället med att utföra en tjänst av något slag.

Därför bör en kriminell som får en samhällstjänst ses som likvärdig med en fas 3are. 

Båda bestraffas för att de inte passar in i samhället.

Den kriminelle till att hålla sig borta från kriminalitet efter bestraffningen.
Fas 3aren att bli kvar i fasen utan lön tills denne ordnar ett avlönat arbete.

Båda kategorierna av straff misslyckas dock oftast. En kriminell fortsätter ofta på den banan medan en arbetslös i fas 3 är fast…