Google

Translate blog

lördag 1 september 2012

Arbetsförmedlingen bör förmedla arbeten i första hand.


Idag förmedlar de mest blanketter för arbetslöshetskassan, bidrag till arbetsgivare eller information om dessa och kontroll av arbetslösa.

Men dessa uppgifter är i många fall inte produktiva i betydelsen av att det  inte ger en arbetslös ett nytt arbete. Ovanstående uppgifter kunde istället göras av utomstående, a-kassan av a-kassan själva, information om bidrag för att anställa av arbetsgivareorganisationer och fackförbund.

Arbetsförmedlingen ska koncentrera sig på att övertyga arbetsgivare att anställa en viss person.  Företräde ska alltid en person ha som varit arbetslös längst.
Om denne ej är kvalificerad för arbetet kan företaget snabbt lära upp denne.    

De flesta administrativa uppgifter har alltid en lärotid, inga företag arbetar lika.
Alla industrier behöver lära upp sin personal.

Professionella arbeten tillsätts oftast utan arbetsförmedlingen är inblandad eller har utannonserat arbetet. Här behövs förmedlingen inte.

Men de arbeten som kommer med i platsjournalen ska förmedlare kunna tillsätta med den arbetslöshet de har till förfogande.

Detta görs ofta inte, läs här från 14 augusti och förundras:
Arbetsförmedlingen struntar i att matcha arbetssökande mot lediga jobb eftersom förmedlingens datasystem är för dåligt. I stället hänvisas arbetslösa till a-kassan eller långtidsarbetslöshet, enligt uppgifter till Rapport”.  

Fas 3 är ett misslyckande av arbetsmarknadspolitiken och även hela jobb och utvecklingsgarantin är detsamma. Ingen ska behöva vara arbetslös i över 12 månader. 

Nu är det så, därför ska arbetsförmedlingen reformeras, uppgifter koncentreras på att få ut arbetslösa i arbete och arbeta bort långtidsarbetslösheten i första hand. Det går kanske med belöningssystem eller liknande till arbetsförmedlaren och en minskning av andra uppgifter för arbetsförmedlingen.