Google

Translate blog

söndag 2 september 2012

Judar ett eget folk sedan tidernas gryning? Borg behöver pengar till jobbskatteavdrag som segregerar än mer.Sedan tidernas gryning, antingen man ser evolution som motsatt till gudstron skapelsen eller som en bekräftelse på skapelsen i så motto att den skapelse som en gång gjordes är i full gång ännu, verkar det finnas något i att judarna, som sågs som Guds folk, är säreget från andra folk genetiskt.

Detta får tankarna att gå, om det ändå inte finns en stor mängd fakta i bibelns texter, som många vägrar tro på.

Jag är troende och som sådan självklart emot allt vad alliansen gör mot de arbetslösa och svaga i samhället, då denna allians arbetar strikt emot allt vad kristenhet är enligt Jesus bergspredikan, vilken ska vara rättesnöret för en kristen.

Sedan har vi Borg som sparar på de arbetslösas ersättning så de segregeras än mer för vart år som går, då han sparar för ett femte jobbskatteavdrag…

En av de okristna handlingar som hela tiden konstrueras av vår kära regim.
Vad som är hemskt är även att vi har ett parti kallat kristdemokraterna, vilka även de förvirrat kallar sig kristna och arbetar för och med alliansen i deras segregation av sjuka och arbetslösa.

Man kan undra om det inte finns en ondska som idag gör allt för att misskreditera det kristna budskapet så folk förkastar detta och ser det som en religion för de rika och välbeställda och använder kristdemokraterna för detta syfte…