Google

Translate blog

måndag 3 september 2012

Kommentatorer hånar jämställdhet och förespråkar egoism, bara marxister som vill dela med sig påpekar de och detta ses som ont.


Onda kommentarer ser vi ofta där kommentarer får skrivas efter en artikel. Är då artikelförfattaren från Vänsterpartiet ses det som att denne är emot all form av segregation av sjuka och arbetslösa och att anse så är förhatligt av många idag.

Många kristna kämpar för att rättvisa ska råda och att den fattige ska få det denne ska ha. Inte vad stat eller medborgare i nåd ger.

Vi hade uppropet mot utförsäkringen för några år sedan här var som sig bör kyrkan involverad.

Kyrkan ska inte tiga när samhället går åt fel håll enligt den kristna läran. Kyrkans folk ska inte tiga när ett parti kallar sig kristet och öppet arbetar för att ekonomiskt segregera arbetslösa och utförsäkra sjuka.

Men läs artikeln som medföljer här och glöm inte ondskans och egoismen som speglas i kommentarerna till artikeln tillsammans säger allt sammantaget något om Sverige av idag.