Google

Translate blog

tisdag 4 september 2012

Hillevi Engström med ny otrolig/verklighetsfrämmande kommentar.


Citat: ”Arbetsförmedlingen har i dag ett tydligt uppdrag att förmedla jobb och att särskilt prioritera dem som står längst ifrån arbetsmarknaden. Många personer med en svag ställning på arbetsmarknaden saknar kontaktnät och informella kanaler som kan leda till jobb”

Ett ord: fas 3. Är denna åtgärd något som kan ses som likalydande med vad som sägs i citatet? Nej, tvärtom. Fas 3 är en placering - inte ett arbete.

Ett misslyckande av arbetsmarknadspolitiken, motsatts till ovanstående, och ett hån mot de som placeras!

Men kommentaren är kanske - likt arbetslinjen - ett mantra som egentligen kan tolkas hur som helst. Den låter bra men hur mycket av vad som sägs realiseras?

Arbetsförmedlingen sänder tillbaks pengar som avsatts till arbetslösa av staten då de inte kunnat använda dessa för att hjälpa arbetslösa till ett arbete.  Man står som ett frågetecken när man läser om sådant i media.

När ska regeringen visa att jobben är en viktig fråga istället för att placera människor i gratisarbete eller pyssel i fas 3?!

När ska regeringen kapa den uppåtgående spiralen av arbetslöshet och i denna den fruktansvärt misslyckade fas 3?

Frågor utan svar av en regering som suttit sedan 2006 och enbart placerar arbetslösa, efter en tid, i jobb och utvecklingsgarantin och som sänker inkomstskatterna för de med arbete!

Sånt skapar inga nya arbetsplatser, enbart ekonomisk segregation av arbetslösa. Inget företag kan anställa fler för att de anställda får lägre skatt!