Google

Translate blog

onsdag 5 september 2012

Hela arbetsmarknadspolitiken är ett enda kaos av okunskap och ovilja till förändring!


Citat: ”Hur skapar vi de nya jobben på den alltmer procentuellt krympande arbetsmarknaden? Inom en tioårsperiod behövs omkring en halv miljon nya arbetstillfällen skapas för att ens behålla nuvarande (för höga) arbetslöshetssiffror på en jämn nivå. Om vi ska sänka dessa, behövs ännu fler nya jobb!”

Artikeln där citatet är taget från har mycket konstruktivt att ge. Inget parti ger en klar bild av åtgärder för att skapa fler arbeten.

Alliansen har fastnat i jobbskatteavdrag, vilket inte ger fler arbeten utan enbart segregerar arbetslösa ekonomiskt. Tanken var att arbetslösa skulle söka fler jobb genom detta, men vilka jobb då?? Inte blev det fler arbeten av denna konstiga reform.

Kaos råder och arbetslinjen är ett hån mot svenska folket. Ingen vet vad som menas med den utan var och en får tolka in vad den anser begreppet ska betyda. Många ser det som synonymt med jobbskatteavdrag och inget annat.