Google

Translate blog

torsdag 6 september 2012

Ett mystiskt, oförståeligt uttalande från Reinfeldt.


Bland de flesta idag, likt det sägs i artikeln, är arbetslinjen bland annat synonymt med bidragslinje. Utförsäkrade och långtidsarbetslösa har tvingats in i beroende av föräldrar eller make, maka, sambo eller liknande om dessa varit hyggliga nog att försörja dem. Alternativt har den segregerade fått leva upp alla sina tillgångar och bli socialbidragstagare. Kan det vara anledningen till att socialbidragens kostnader ökat med 10 % bara i år?

Reinfeldts samhälle blev ett segregerat samhälle.

Men läs och häpna, detta mystiska, för att inte säga besynnerliga, uttalande ska Reinfeldt ha yttrat, enligt artikeln.

Inför valet 2010 förkunnade Moderaternas Reinfeldt att:
 ”I ett rättvist Sverige lämnas ingen utanför. ”
I dag befinner vi oss i en formlig bidragsexplosion!

Kanske begreppet rättvist ska tolkas utifrån vad var och en tolkar in i begreppet arbetslinjen. Jobbskatteavdrag.

I betydelsen att de som har ett betalt arbete ska ha mer och de som inte har ska ha ännu mindre att leva av.

De första är de med amställning, de andra är de sjuka och arbetslösa…