Google

Translate blog

fredag 7 september 2012

Minskning av bidragstagare första allians-åren självklar likt dagens ökning som är självklar


Minskningen av bidragstagare de första allians-åren beror på utförsäkringar ur sjukförsäkringen, färres rätt till a-kassa och att dessa fick leva på sina anhöriga eller ev. sparade tillgångar innan de kunde söka socialbidrag.

Detta nämns inte i artikeln ovan utan här förundras över denna självklara ökning i vår tid.

En självklarhet tolkas inte men däremot finns svart på vitt att fler idag är arbetslösa än de var 2006.

Men detta vet vi som följer med i politiken.

Arbetslinjen är en skattesänkarlinje för de med arbete och en segregationslinje för de utan arbete.

Mer behöver inte sägas.

Men jag upprepar, tolkningen av varför bidragen ökar borde tas upp i ljuset. Om inte annat så för att visa hur konstig arbetslinjens ideologi är i fördelningssyfte och orättvisa.