Google

Translate blog

lördag 8 september 2012

Skattefusk accepteras mindre, men byte av tjänster sägs det inget om.


Svenskarna har efter RUT och ROT plus en stor hög med segregationsskattesänkningar blivit mindre intresserade av att arbeta svart.

OBS: segregationsskattesänkningar är jobbskatteavdrag, vilket som syfte har att ekonomiskt ge en större skillnad av levnadsstandard mellan de med eller utan arbete, genom bla en fast a-kassa som ligger konstant, svårighet att få arbetslöshetsersättning kontra årliga lönehöjningar för de med arbete.

Svartarbete är därför mindre lönsamt och har med största säkerhet istället bytts mot - där så är möjligt - utbyte av tjänster. Tandläkaren lagar en tand för snickaren om denne byter ett fönster hos den föregående etc.

I det fallet ses det inte som skattefusk - utan som väntjänster.