Google

Translate blog

söndag 9 september 2012

Staten misshushållar det kapital de satts att använda för befolkningens bästa!


Citat: ”Allt slöseri med offentliga medel är stöld från medborgarna, och bör behandlas därefter.”
Nog är det sant och bör framhållas än mer nu, då slöseriet på fester mm på ex Tillväxtverket kommit fram i rampljuset.

Staten har som sagt inga egna pengar utan ska istället - på bästa sätt - fördela de skattepengar, intäkter mm de får in, för att alla medborgare ska ha ett drägligt och tryggt liv!

Inte sälja ut statliga tillgångar som ger staten en vinst. Inte skulle Norge sälja ut sina statliga intressen i ex Statoil.

Staten ska tjäna pengar för sina medborgares bästa, inte som i Sverige sälja ut tillgångar och försämra ekonomiskt för sjuka och långtidsarbetslösa, som de inte kan garantera ett arbete och en inkomst till.

Svenska staten är numera inte för alla medborgare utan arbetar enbart för de som redan har ett arbete, i betydelsen att förbättra för dessa. Medan sjuka o arbetslösa ses som parias och inte räknas, mer än som problem som ska lösa sig själva eller bestraffas om de inte kan detta.

Staten vill inte ta sitt ansvar för sjuka o arbetslösa istället sänks deras ersättningar från sociala försäkringar för att staten ska slippa från problemen, genom att dessa personer tvingas ta egna beslut för att lösa sina problem.

Lösningar som inte finns och därför lever fler o fler i misär idag i en av världens mest välskötta ekonomier!

Men välsköttheten kommer troligen av att pengar inte används för att lösa ett problem utan istället sparas för att ytterligare förstärka segregationspolitiken genom ännu fler jobbskatteavdrag!